Toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen: Balans van de leefomgeving 2023

Melchert Reudink, Jeroen Bastiaanssen, Hans Elzenga, Ron Franken, Hans van Grinsven, Aldert Hanemaaijer, Christian Lennartz, Maarten van Schie, Johanna Schild, Kees Schotten, Roel van der Veen, Marijke Vonk, Marlies Sanders

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze Balans van de Leefomgeving wordt de staat en de voortgang van het leefomgevings- beleid beschreven met betrekking tot vier thema’s: klimaatverandering en energie, circulaire economie, natuur, landbouw en voedsel, en stad en regio. Die ‘staat en voortgang’ laten zien dat de doelen maar beperkt dichterbij komen en dat er problemen zijn met de uitvoering van het beleid. Het gangbare beleid dat jarenlang gebaseerd is geweest op een sectorale benadering en waarbij oplossingen veelal werden gezocht binnen de bestaande kaders, loopt tegen zijn grenzen aan – met grote gevolgen voor het vertrouwen van burgers en bedrijfsleven in de overheid. --Fundamentele veranderingen in het leefomgevingsbeleid zijn nodig om de transformatie naar een duurzame samenleving te maken. Dat vraagt van bestuur en beleid het vermogen om maatschappelijke innovatie en creatieve oplossingen tot stand te brengen en niet-toe- komstbestendige praktijken af te bouwen. Daarnaast vraagt het om beleid dat richting geeft, dat in staat is om in te spelen op veranderende omstandigheden en dat als legitiem wordt ervaren (Nabielek et al. 2023). Een heldere en breed gedragen visie draagt bij aan het geven van richting door ontwikkelingen tijdig te verkennen en afwegingen expliciet te maken. Ook draagt een visie bij aan het inhoudelijk onderbouwen van de keuzes voor doelen en maatregelen en het, indien nodig, aanpassen van deze keuzes en maatregelen. Een bewuste en expliciete omgang met zowel distributieve als procedurele rechtvaardigheid ten slotte, draagt bij aan de legitimiteit van het beleid die nodig is om de samenleving mee te nemen in de fundamentele en soms ook pijnlijke keuzes die bijdragen aan een toekomst- bestendig Nederland. --De vier afzonderlijke leefomgevingsthema’s kennen naast deze ‘het gehele leefomgevings- beleid overziende’ conclusies ook hun eigen karakteristieken, met per thema aanvullende eigen aandachtspunten. Daar gaan we in de volgende paragrafen kort op in; uitgebreider komen ze aan bod in de verdieping.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherPBL Planbureau voor de Leefomgeving
Number of pages134
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NamePBL-publication number
No.5008

Cite this