Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water: ambities en ambivalenties

S. van der Arend, L. Santbergen, M. Wiering, J.H. Behagel

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de belangrijkste en meest omvattende milieurichtlijnen in het hedendaagse waterbeheer. De richtlijn vraagt onder meer om een (internationale) stroomgebiedbenadering, actieve betrokkenheid van belanghebbenden, het terugwinnen van kosten voor waterdiensten en stelt ecologische en chemische kwaliteitsdoelen voor alle Europese oppervlakte- en grondwateren centraal. Ze is in deze aspecten vernieuwend. Er is lang en op hoog politiek niveau over deze richtlijn onderhandeld en dit heeft geresulteerd in een complex aan spelregels die tevens multi-interpretabel zijn. Dit betreft zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant van de KRW. De beoogde ambities en innovaties van de KRW worden dan ook gekenmerkt door ambivalentie. Daarnaast laat de Europese Unie veel over aan de lidstaten, waardoor vele keuzes pas tijdens het implementatieproces gemaakt worden. De KRW is een invloedrijke en soms ingrijpende richtlijn. Tegelijkertijd is het niet verbazingwekkend dat bestuurders en waterbeheerders in Nederland en Vlaanderen worstelen met de vertaling van de voorschriften naar de dagelijkse praktijk. In deze bundel presenteren waterbeheerders en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen essays over verschillende elementen uit het KRW proces. De essays zijn tot stand gekomen in discussies tussen onderzoekers, beleidsmakers en –adviseurs van verschillende organisaties, die gezamenlijk hebben teruggekeken op 10 jaar KRW. In hun bijdragen belichten zij de ambities en ambivalenties telkens vanuit hun eigen praktijk. De observaties, lessen en aanbevelingen voor de toekomst in deze bundel zijn bedoeld voor al diegenen die bij de uitvoering van de richtlijn betrokken zijn, er direct of indirect belang bij hebben, er onderzoek naar doen of geïnteresseerd zijn in het hedendaagse waterbeheer.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherEburon Uitgeverij
Number of pages180
ISBN (Print)9789059724709
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • water management
  • eu regulations
  • watershed management
  • water quality
  • polder boards
  • netherlands
  • european union

Cite this