These routes are made for walking : understanding the transactions between nature, recreational behaviour and environmental meanings in Dwingelderveld National Park, the Netherlands

R.B.M. van Marwijk

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Er is aangetoond dat natuurgebieden bijdragen aan het fysieke en psychische welzijn van mensen. Echter, een te hoge recreatiedruk kan kwetsbare ecosystemen beschadigen en bovendien de beleving van bezoekers nadelig beïnvloeden. Zo is het groeiende aantal bezoekers aan bijvoorbeeld de Nederlandse nationale parken voor beheerders van deze gebieden een belangrijk aandachtspunt. Om natuurgebieden effectief te beheren, kunnen zoneringsplannen een nuttig hulpmiddel zijn. Zoneren is het aanbrengen van een ruimtelijke geleding waardoor gebiedsdelen ontstaan die elk bestemd worden voor verschillende activiteiten, ervaringen of bezoekintensiteiten. De ontwikkeling van zoneringsplannen is echter moeilijk als het inzicht ontbreekt in de precieze vraag naar verschillende recreatievormen, belevingen en huidige gebruiksniveaus. Met het voorgaande als uitgangspunt heeft de huidige studie tot doel om de relatie tussen de omgeving, recreatieve belevingen en het gedrag in een natuurgebied te begrijpen
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Lengkeek, Jaap, Promotor
 • Opdam, Paul, Promotor
 • Elands, Birgit, Co-promotor
Award date11 Sep 2009
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085854371
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • national parks
 • recreation
 • leisure behaviour
 • footpaths
 • perception
 • visitors
 • netherlands
 • landscape experience
 • nature management
 • drenthe

Cite this