Themaboek reiniging en afvalwater rond de melkwinning

Anonymous

  Research output: Book/ReportBook editingAcademic

  Abstract

  De zorg voor de kwaliteit van boerderijmelk komt de laatste tijd weer versterkt in de aandacht. Daarnaast is de zorg voor het milieu een belangrijk aandachtspunt in de melkveehouderij. Deze twee ingangen komen samen in de titel van de themadag, die aanleiding was voor deze uitgave. De reiniging van melkwinningsapparatuur heeft tot voor enkele jaren betrekkelijk weinig aandacht gehad in het onderzoek. Bij de invoering van de melkleidingssystemen en boerderijtanks werd deze reiniging terecht gezien als een moeilijke en riskante nieuwe taak voor de melker. In die periode werden regels en aanbevelingen opgesteld zodat ook onder minder gunstige omstandigheden nog een goed resultaat bereikt kon worden. Het grondstoffenverbruik en de lozingen stonden nauwelijks in de aandacht. Mede dankzij goede begeleiding is de melkkwaliteit voortdurend verbeterd. Op het melkveebedrijf bleek aandacht voor het ”melkspoelwater” nodig te zijn. Dit water zou aanzienlijk bijdragen aan het mestvolume. Energieverbruik en vervuiling speelden uiteraard ook een rol. Door het PR werd een onderzoekplan opgesteld, gericht op milieutechnisch betere werkwijzen met behoud of verbetering van de melkkwaliteit bij beheerste kosten. De Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM) gaf dit onderzoek een belangrijke ondersteuning vanuit het programma Agrarische Sector. Bij het onderzoek was een voortdurend contact met belanghebbenden in de veehouderij, voorlichting en industrie. Naast interne rapportages verschenen talrijke artikelen en een viertal PR-publicaties. Ook werden de resultaten uitgedragen via demo-projecten, vooral op de Regionale Onderzoek Centra. Het is zinvol om een themadag te houden voor diegenen die direct betrokken zijn bij de advisering aan de melkveehouders. De inleidingen op die dag zijn gebundeld in dit themaboek. Ook de diverse artikelen die over deze materie verschenen zijn, zijn in deze publicatie ondergebracht. Daarbij is gekozen voor een groepering in de thema's reiniging als zodanig, beperking en hergebruik van (voor)spoelwater, reinigingssystemen, afvalwater, reinigingsmiddelen en, tenslotte, de warmtepomp voor heet water. Dit laatste onderwerp is een voorbeeld van onderzoek dat nog niet afgerond is en verder wordt onderzocht. Bij de inleiders tijdens de themadag komen enkele namen voor van betrokkenen van buiten het PR. Wij zijn hen bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage aan deze dag en aan dit themaboek. De toepassing van de resultaten van dit onderzoek kan bijdragen tot beperking van de milieubelasting door de melkveehouderij. Het werk zal ongetwijfeld ook ten goede komen aan de kwaliteit van boerderijmelk. Beide aspecten kunnen het imago van de sector verbeteren. Wij vertrouwen erop dat de melkveehouderij de vruchten zal plukken.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationLelystad
  PublisherProefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij
  Number of pages112
  Publication statusPublished - 1995

  Publication series

  NameThemaboek
  No.16

  Cite this