The value of field margins for farmland birds

M.W. Kuiper

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • de Snoo, Geert, Promotor
 • Berendse, Frank, Promotor
 • van Ruijven, Jasper, Co-promotor
Award date9 Jan 2015
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789462572393
Publication statusPublished - 9 Jan 2015

Keywords

 • field margins
 • biodiversity
 • habitats
 • birds
 • agri-environment schemes
 • natural value
 • policy evaluation
 • agricultural land
 • oost-groningen

Cite this