The use of incidence counts for estimation of aphid populations. 1. Minimum sample size for required accuracy

S.A. Ward, R. Rabbinge, W.P. Mantel

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  20 Citations (Scopus)

  Abstract

  Teneinde de bemonsteringstijd voor graanluizen te reduceren en een eenvoudige betrouwbare bemonsteringsmethode te ontwikkelen wordt telling van het aantal individuen per halm vaak vervangen door bepaling van het bezettingspercentage. Deze eenvoudige methode mag evenwel niet leiden tot een onaanvaardbaar verlies in nauwkeurigheid. Daarom wordt voor de directe telmethode en de methode met infectiepercentages de minimale monstergrootte bepaald bij een van te voren vastgestelde nauwkeurigheid. Het blijkt dat bij bladluizendichtheden, die dicht bij de economische schadedrempel liggen, de monsters bij de twee methoden niet in grootte behoeven te verschillen
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)93-99
  JournalNetherlands Journal of Plant Pathology
  Volume91
  Publication statusPublished - 1985

  Keywords

  • animals
  • aphididae
  • biometry
  • cereals
  • food crops
  • insects
  • mortality
  • plant pests
  • population density
  • population ecology
  • population growth
  • statistical analysis

  Cite this