The tide is turning : the rise of legitimate EU marine governance

J.P.M. van Tatenhove

Research output: Book/ReportInaugural speech

Abstract

Om alle belangen, zoals milieu, visserij, havens of tankervaart, rond een Europees zeegebied in goede banen te leiden is een aanpak nodig die de hele regio omvat. Er zou dus een gebiedsgerichte aanpak moeten komen voor bijvoorbeeld de hele Noordzee, de Oostzee of de Middellandse Zee. Regelingen op nationaal niveau alleen zijn onvoldoende. Op dit moment is het beleid en de regelgeving rond zeegebieden in en rondom Europa een lappendeken aan nationale, internationale en supranationale regelingen en instituties. Het antwoord op die lappendeken en onzekerheid is dat er een integrale en op een heel zeegebied gerichte beleidsaanpak onder supervisie van de EU van de grond moet komen, zegt prof. Van Tatenhove in zijn inaugurele rede The Tide is turning. The rise of legitimate EU marine Governance. Hij is voorzichtig optimistisch, nu er sinds enkele jaren zulke integrale gebiedsgerichte benaderingen zijn op het gebied van de bescherming van ecosystemen of van gemeenschappelijk visserijbeleid
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University
Number of pages43
ISBN (Print)9789461731593
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • governance
  • marine areas
  • government policy
  • european union
  • european union countries
  • europe

Cite this