The role of ecosystem engineers in the ecomorphological development of intertidal habitats

B. Walles

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

In het afgelopen decennium is er een verschuiving gaande naar een meer ecosysteem gebaseerde kustverdediging met integratie van natuurlijke verdedigingsstructuren zoals duinen, mangroves, schorren, zeegras bedden, schelpdier- en koraalriffen. Deze soorten staan bekend als biobouwers. Het toepassen van natuurlijke verdedigingsstructuren vereist kennis over: waar deze habitats erosie verminderen en bescherming bieden; evenals ecologische gegevens, zoals soortafhankelijke habitatseisen, levenscyclus, populatiedynamiek en lange-termijn persistentie. Dit laatste kan gebruikt worden om plaatsen te identificeren waar habitats succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Intergetijdengebieden en oesterriffen zijn bestudeerd in de Oosterschelde, welke dient als modelsysteem. In dit systeem eroderen getijdengebieden in een rap tempo als gevolg van significante wijzigingen aan het Oosterschelde bekken door de Deltawerken
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Smaal, Aad, Promotor
 • Herman, P.M.J., Promotor, External person
 • Ysebaert, Tom, Co-promotor
Award date1 Jun 2015
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789462572966
Publication statusPublished - 2015

Keywords

 • oysters
 • aquatic ecosystems
 • coastal areas
 • ecosystem services
 • ecomorphology
 • aquatic ecology
 • coastal management
 • eastern scheldt

Cite this