The potential of soils to supply phosphorus and potassium : processes and predictions

A.M.D. van Rotterdam-Los

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het overdadig gebruik van (kunst)mest heeft geleid, en leidt nog steeds, tot milieuproblemen voor oppervlakte- en grondwater. Gevolg hiervan is een groeiende behoefte, alsmede een steeds stringenter mestbeleid, om bemestingsadviezen te optimaliseren waarbij zowel de gewasopbrengst als milieudoelstellingen worden verenigd. Om deze optimalisatie te bereiken is het belangrijk de gekozen meetmethodes en de interpretatie van de resultaten die dat oplevert, beter te onderbouwen. Deze dissertatie presenteert resultaten van onderzoek dat zich richt op de vergroting van het inzicht in de chemische processen die de beschikbaarheid van fosfaat (P) en kalium (K) in de bodem bepalen. Deze inzichten zijn vervolgens gebruikt om een combinatie van standaard bodem meetmethodes af te leiden die in routinelaboratoria gebruikt kunnen worden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van Riemsdijk, Willem, Promotor
 • Temminghoff, Erwin, Co-promotor
Award date26 Feb 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085856023
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • soil chemistry
 • phosphorus
 • exchangeable potassium
 • potassium
 • exchangeable cations
 • soil testing
 • soil analysis
 • soil fertility
 • phosphorus fertilizers
 • potassium fertilizers
 • fertilizer application

Cite this