The effectiveness of restoration measures in species-rich fen meadows=[De effectiviteit van herstelmaatregelen in blauwgraslanden]

D. van der Hoek

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

In dit proefschrift worden de mechanismen geanalyseerd die de effectiviteit bepalen van enkele hydrologische maatregelen en plaggen op het herstel van soortenrijke, natte schraalgraslanden. Het veldonderzoek werd gedaan in de Bennekomse Meent en het Korenburgerveen. Voorafgaand is oriënterend (eco)hydrologisch onderzoek gedaan in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Berendse, Frank, Promotor
Award date21 Oct 2005
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085042440
Publication statusPublished - 2005

Keywords

 • grasslands
 • hydrology
 • water table
 • vegetation
 • nutrients
 • rehabilitation
 • netherlands
 • meadows
 • sod cutting
 • ecohydrology
 • gelderland
 • gelderse vallei
 • achterhoek

Cite this