The effect of light and CO2 on photosynthesis of various pot plants

J.F. Bierhuizen, J.M. Bierhuizen, G.F.P. Martakis

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Onderzoek naar de netto fotosynthese van 13 potplantesoorten. Hiertoe zijn metingen verricht bij 180 graden Celsius, 600 mg CO2 per m3, 7 lichtintensiteiten en twee O2-concentraties (21% en 1%). Tevens is de reactie van de nettofotosynthese op kunstmatig toegevoegde CO2 gemeten, uitgaande van 7 CO2-concentraties van 100-2000 mg per m3 en 21% O2, 18 graden Celcius en 150 W per m2
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)251-257
  JournalGartenbauwissenschaft
  Volume49
  Publication statusPublished - 1984

  Keywords

  • pot plants
  • photosynthesis
  • ornamental plants
  • light
  • photoperiod
  • photoperiodism
  • shade
  • environmental factors
  • carbon dioxide
  • indoor culture

  Cite this