TEWI-benadering mestbewerking

R.J.H.L. van Os, R.W. Melse, A.H.M. Veeken, E.H. Croezen, E. van Zundert

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aanleiding voor het onderzoek is dat in het verleden mestverwerkingstechnieken op diverse aspecten zijn beschreven en geprioriteerd, echter zonder rekening te houden met de emissie van lachgas en methaan. Omdat bij sommige technieken mogelijk sprake is van een afwentelingmechanisme, waarbij de techniek bijvoorbeeld op het ene gebied de milieubelasting reduceert terwijl de broeikasgasemissies stijgen, is het nuttig ook op dit gebied een prioritering aan te brengen. Het hoofddoel van dit onderzoek is het opstellen van een berekeningsmethode voor het bepalen van het reductiepotentieel voor de emissie van broeikasgassen ten gevolge van de bewerking en verwerking van mest en de inzet van de hiertoe benodigde technieken. Hiertoe is een formulier ontwikkeld dat als separate bijlage is toegevoegd aan deze rapportage. Daarnaast wordt, op basis van de ontwikkelde methodiek, voor een aantal kansrijk geachte behandelingsmethoden voor mest een analyse uitgevoerd naar het reductiepotentieel voor overige broeikasgassen. Op basis van deze waarden is een onderlinge ranking gegeven.
Original languageDutch
Place of PublicationDe Bilt
PublisherGrontmij Water & Reststoffen bv
Number of pages109
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameProject
PublisherGrontmij Water & Reststoffen bv
No.140984

Keywords

  • livestock farming
  • animal manures
  • manure treatment
  • methane
  • nitrous oxide
  • greenhouse gases
  • emission
  • emission reduction
  • calculation

Cite this