Terugwinning van fosfaat; Economische verkenning van kansen en mogelijkheden

H.H. Luesink, D.F. Broens, M.A. van Galen, F.E. de Buisonjé, E.S. Georgiev

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het Biorenewable Business Platform en Energy Valley hebben LEI Wageningen UR gevraagd een studie uit te voeren voor routes waarlangs fosfaatwinning gestalte kan krijgen. Het onderzoek is gefinancierd door het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Namens IPO is de provincie Groningen de opdrachtgever van het onderzoek. In het offertetraject waren in hoofdlijnen de vijf uit te werken routes voor fosfaatterugwinning al vastgelegd. Bij dit onderzoek zijn die vijf routes verder uitgewerkt met daarbij de nadruk op economie en innovativiteit. Belangrijkste uitkomsten: Recycling van fosfaat uit verbrandingsas van zuiveringsslib is praktijkrijp en economisch haalbaar. De economische vooruitzichten voor het recyclen van fosfaat uit varkensmest en organisch industrieel afval zijn heel onzeker. Winning van struviet uit organische afvalstromen is voor fosfaatrecycling economisch niet interessant.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages96
  ISBN (Print)9789086156481
  Publication statusPublished - 2013

  Publication series

  NameLEI-rapport : Sector & ondernemerschap
  PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

  Keywords

  • phosphate
  • waste treatment
  • cycling
  • recovery
  • manure treatment
  • feasibility studies
  • economic viability
  • biobased economy

  Cite this