Terug naar de natuur : mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden

J.G. de Molenaar, M.G. Mennen, F.H. Kistenkas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er is een toenemende maatschappelijke vraag naar een meer natuurgerichte uitvaart door milieu en natuurvriendelijk begraven, verstrooien van as en bijzetten van urnen in natuurterreinen. Dit vraagt om een reactie van overheden en terreinbeheerders. Effecten op bodem, flora en fauna zijn echter niet in kaart gebracht en onvoldoende bekend. Er zijn wel enkele studies en metingen gedaan naar effecten van begraven en van asbestemming op bodem en grond- en oppervlaktewater, maar deze betreffen tradionele begraafplaatsen en strooivelden bij crematoria die (zeer) intensief worden gebruikt. In dit rapport wordt op basis van literatuurstudie en deskundigenoordeel een overzicht gegeven van de effecten op natuur en milieu als gevolg van begraven, asverstrooien en het bijzetten van urnen in natuurterreinen. Tevens worden mogelijkheden gegeven om deze effecten te beperken of te voorkomen. Uitgaande van de motivatie voor natuurbegraven concentreert het rapport zich daarbij op de maatschappelijke vookeur voor bosgebieden op droge zandgrond.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages4103
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1789
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • land use
  • cadavers
  • forests
  • soil
  • environmental impact
  • cemeteries
  • nature

Cite this