Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling

N.J.M. van Eekeren, J. Deru, H.C. de Boer, A.P. Philipsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een betere benutting van nutriënten door het gras verkleint de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Wanneer grasland intensiever en dieper wortelt, en daardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de bodem en (kunst)mest beter benut, ontstaat een win-win situatie voor de veehouder en de maatschappij: een hogere grasproductie met een gelijke of lagere bemesting, lagere verliezen naar het milieu, en uiteindelijk betere waterkwaliteit. Een intensievere en diepere beworteling is niet alleen belangrijk voor de nutriëntenopname van het gewas, maar het speelt ook een rol in wateropname, opbouw van organische stof, bodemstructuur, voeding van bodemleven, bodemvorming, beheersing van onkruiden en erosie. Managementmaatregelen die kunnen leiden tot een intensievere en diepere beworteling vereisen meestal geen extra investeringen. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages29
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / Louis Bolk Instituut
PublisherLouis Bolk Instituut
No.LbD2011-023

Keywords

  • grasslands
  • grassland management
  • grassland improvement
  • rooting
  • soil structure
  • soil fertility
  • soil quality
  • rooting depth
  • choice of varieties

Cite this