TerraSea voor vleeskuikens - Nevenvoordelen duurzame stalconcepten

H.H. Ellen, J. Jansen, A. Smit, I. Vermeij

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

TerraSea leidt volgens de ondernemers tot een verbeterd stalklimaat met minder luchtwegproblemen tot gevolg. Het drogere strooisel geeft minder voetzoollaesies. Op basis van dit onderzoek lijkt ook de voederconversie beïnvloed te worden door het systeem. De verschillende ondernemers hebben uiteenlopende ervaringen als het gaat om uitval. Dit hangt volgens de ondernemers veel meer samen met de kwaliteit van de geleverde kuikens dan met het stalsysteem. Een aandachtspunt bij dit systeem is de starttemperatuur bij opzet van de eendagskuikens. Pluimveehouders moeten leren omgaan met het systeem. Economische berekeningen op basis van de aangeleverde resultaten laten zien dat ten opzichte van een stal met een luchtwasser er een voordeel te behalen valt. Dit is echter sterk afhankelijk van het bedrijfsmanagement. Ten opzichte van een emissiearm systeem met interne luchtcirculatie is het berekende voordeel van TerraSea € 37,50 per 100 kuikens per jaar.
Original languageDutch
PublisherWageningen UR Livestock Research
Publication statusPublished - 2014

Cite this