Temperatuuronderzoek in relatie tot energiebesparing en bloei bij Guzmania (II): Effect van verlaagde ruimtetemperatuur en potverwarming op de bloei en ontwikkeling van Guzmania

Nieves García, N.A. Straver

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Energie is een belangrijke kostenfactor in de teelt van Bromelia’s. Uit literatuurgegevens en uit eerder uitgevoerd onderzoek (2001-2002) bleek dat door het toepassen van potverwarming er mogelijkheden zijn om energie te besparen bij Guzmania, omdat tegelijkertijd de ruimtetemperatuur laag gehouden kan worden. In de winter van 2002-2003 is een vervolgproef uitgevoerd, waarin de effecten van potverwarming en lage ruimtetemperatuur gedurende 5 maanden vegetatieve groei op de teeltduur en bloemkwaliteit van Guzmania ’Empire’ onderzocht is. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn een bevestiging van het voorgaand onderzoek: Er liggen goede kansen voor energiebesparing in de teelt van Guzmania. Vooral in de periode na de bloei-inductie is het mogelijk om, met gebruik van potverwarming zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit of de teeltduur, bij een verlaagde ruimtetemperatuur te telen. De periode vóór de bloei-inductie ligt gevoeliger, want de reactie van de plant op de ruimtetemperatuur in termen van ontwikkelingstijd lijkt ook afhankelijk van de (buiten) lichtintensiteit. Verlaging van de ruimtetemperatuur in de periode voor bloei-inductie is mogelijk, maar bij inductie in de lichtarmste periode van het jaar zal de teeltduur toenemen. Omdat een lage ruimtetemperatuur tevens zal resulteren in een verbetering van de bloemdiameter en gewicht, hoeft het niet direct afgeraden te worden. Er zal dan afgewogen moeten worden of de eventuele opbrengstverbetering samen met de energiebesparing opwegen tegen de extra teeltduur. In dit onderzoek zijn daarnaast twee kleinere proeven uitgevoerd die nieuwe mogelijkheden bieden voor energiebesparing ten aanzien van ondergrenzen bij het toepassen van temperatuurintegratie en voor het afvlakken van gaspieken. Allereerst is het mogelijk gebleken om één week extra lage ruimtetemperatuur toe te laten en daarna één week achteraf het tekort aan temperatuur te compenseren. Verder is het met potverwarming gelukt planten van Aechmea fasciata, Tillandsia ‘Anita’, Guzmania ‘Rana’ en Vriesea ‘Christiane’ te laten bloeien bij een ruimtetemperatuur van 16°C.
  Original languageDutch
  Place of Publication2004
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRapporten PPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Glastuinbouw

  Keywords

  • guzmania
  • pot plants
  • plant physiology
  • plant development
  • air temperature
  • energy conservation
  • heating
  • energy saving

  Cite this