Tell it (... and be good)!; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de glastuinbouw

G.M. Splinter, K.J. Kramer, T.A. Vogelzang, A.D. Westerman

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een scan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de glastuinbouw (primaire productie). Hierbij is ge-bruikgemaakt van de door Good Company ontwikkelde systematiek om per bedrijfsonderdeel prestaties in kaart te brengen om deze vervolgens af te zetten tegen per-cepties en verwachtingen van stakeholders ('eerste schil'). De uitkomsten van veertien MVO-scans en vijftien afzonderlijke, schriftelijke inter-views onder stakeholders ('tweede schil') vormen de basis voor een verdere discussie met tuinbouworganisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit project. In een workshop zijn belemmeringen en oplossingsrichtingen voor Maatschappelijk Verantwoord Onder-nemen in de glastuinbouwsector benoemd. Het onderzoek is afgesloten met een actieplan, waarbij rollen voor diverse partijen ten aanzien van het thema MVO zijn vastgesteld. Cen-traal staat het oprichten van een MVO-platform, die een functie kan vervullen bij het verder inhoudelijk vormgeven van MVO in relatie tot de sector, het communiceren met stakeholders en het bieden van ondersteuning aan ondernemers in de sector.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages65
  ISBN (Print)9789052429274
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
  PublisherLEI

  Keywords

  • horticulture
  • netherlands
  • sustainability
  • corporate social responsibility
  • greenhouse horticulture

  Cite this