Telemetry study on migration of river lamprey and silver eel in the Hunze and Aa catchment basin

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een belangrijke indicatorsoort voor zowel water (kaderrichtlijn) als natuur (habitatrichtlijn). De Drentsche Aa herbergt een van de weinige locaties (Gasterensche Diep) in Nederland waar het paaien van rivierprik is bewezen. Eén van de gestelde doelen voor de Drentsche Aa is om de populatie rivierprikken uit te breiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de knelpunten die zich voordoen voor rivierprik. Een van de mogelijke knelpunten zou kunnen zijn dat er dode bomen in het Gasterensche Diep zijn gelegd om de waterstanden in de beek te verhogen. Tijdens de winter van 2009-2010 en 2011-2012 is met behulp van VEMCO telemetrie technieken het succes van de stroomopwaarste migratie van 53 rivierprikken onderzocht
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages26
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameReport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C012/13

Keywords

  • lampetra fluviatilis
  • fish stocks
  • aquatic ecology
  • streams
  • water level
  • fishes
  • fish migration
  • drenthe

Cite this