Teeltsturing Spathiphyllum

H. Verberkt, M. Gevers, A. Holsteijn, A. van den Berg, E. de Rooij, F.R. van Noort, D. Kouwenhoven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de teelt van Spathiphyllum komen grote verschillen in ontwikkeling, met name ten aanzien van de bloei binnen en tussen partijen voor. Enerzijds treedt soms veel voorbloei op die verwijderd moet worden en anderzijds bloeien de planten zeer onregelmatig. Het seizoen heeft duidelijk invloed op de groei, ontwikkeling en bloei. Jaarrond wil men eenzelfde product afzetten. Planning is hierdoor moeilijk te realiseren, wat resulteert in een relatief grote leegloop. Tevens kan onvoldoende worden ingespeeld op de vraag vanuit de afzetkant waardoor rendementsverliezen ontstaan. Temperatuur speelt een belangrijke rol bij de teeltsturing van Spathiphyllum. Door de liberalisering van de energiemarkt en de normen die gesteld zijn binnen het Besluit Glastuinbouw (voorheen AMvB Glastuinbouw 2010) zal kritisch gekeken moeten worden naar het energieverbruik. Ook vanuit de maatschappij en individuele consument neemt de vraag naar verantwoord geteelde producten toe. Door een beter inzicht in de rol van temperatuur (mogelijkheden temperatuurintegratie) op de sturing van het gewas (groei, ontwikkeling en bloei) kunnen partijen meer planmatig geteeld worden en kan efficiënter met energie omgegaan worden. Daarnaast kan met een gerichte sturing betere voldaan worden aan de wensen vanuit en afspraken met de handel. De doelstelling van het project is het opstellen en toetsen van teeltsturingsschema’s Spathiphyllum voor jaarrond teelt op bedrijfsniveau, waarbij een vooraf gedefinieerd product wordt geteeld binnen de kaders van het Besluit Glastuinbouw (voorheen AMvB Glastuinbouw 2010). De te verwachten resultaten zijn: • Inzicht verkrijgen van de invloed en de samenhang van diverse teeltfactoren, met name temperatuur en licht, op groei, ontwikkeling en bloei Spathiphyllum. • Teeltsturingsschema’s Spathiphyllum jaarrond Hiermee kan jaarrond een kwalitatief goed product geteeld worden met een minimum aan leegloop en binnen de normen van het besluit
Original languageDutch
PublisherDLV/PPO
Number of pages78
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • spathiphyllum
  • greenhouse horticulture
  • crop growth models
  • pot plants

Cite this