Teeltonderzoek Teff (Eragrostis tef) 2003

H.J.C.J. van der Mheen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanwege de late(over-)zaai, in combinatie met het warme, droge weer tijdens de pluimvorming, bloei en zaadzetting zijn de Teff teeltproeven in het seizoen 2003 weinig succesvol verlopen. Drie van de zes proeven zijn in het geheel niet geoogst, en de gegevens van de twee bemestingsproeven die wel (of deels) geoogst zijn geven niet de informatie waarvoor ze opgezet waren. Met het verhaal er omheen zijn de resultaten echter goed verklaarbaar. De zaaitijdenproef in Kooijenburg illustreert in extreme mate het belang van een tijdige inzaai, en de mogelijkheden van het gewas Teff om een matige opkomst (dunne stand) in gewasgroei en zaadopbrengst te kunnen compenseren. Het maakt duidelijk dat een wat te dunne en onregelmatige stand niet altijd aanleiding hoeft te zijn om over te zaaien. Ook zijn er interessante rasverschillen, voor wat betreft vroegheid en opbrengstzekerheid, zichtbaar.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Number of pages22
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • eragrostis tef
  • cereals
  • cultivation
  • sowing date
  • fertilizer application
  • nitrogen
  • agricultural research
  • field tests
  • experimental plots

Cite this