Teelthandleiding groenbemesters : algemeen

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Een groenbemester kan gedefinieerd worden als een gewas dat voor het in stand houden of verbeteren van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid wordt geteeld. Dit gewas levert meestal geen te verkopen of anderszins in de bedrijfsvoering te gebruiken product op. Met in stand houden wordt onder andere het beschermen tegen ongunstige invloeden van regen en wind bedoeld (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie). Met verbeteren kan gedacht worden aan onder andere het toevoeren van organische stof. Organische stof is belangrijk in verband met bewerkbaarheid, vochtvoorziening, mineralenhuishouding, structuur en bodemleven. Daarnaast kan de vrijkomende stikstof door een volggewas worden benut
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Edition1 mei
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 30 Apr 2004

Keywords

  • green manures
  • organic fertilizers
  • plantations
  • arable farming
  • cultivation manuals

Cite this