"Teelt de grond uit" met het gewas blauwe bes : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het bedrijvenconsortium BICH is in 2009 gestart met de ontwikkeling van de containerteelt voor blauwe bes. Vanuit het Teelt-de-grond-uit programma is hierbij aangesloten om deze ontwikkeling te versterken. Het doel van het project is de ontwikkeling van een rendabel innovatief teeltsysteem voor blauwe bes met als kenmerken: - Substraatteelt los van de grond met recirculatie, afgestemd op de teelt van blauwe bes (voor onder meer het voorkomen van stikstofuitspoeling) - Hogere vruchtkwaliteit (met name voldoende grote vruchtmaat) - Lagere kostprijs door ondermeer: 1. Efficiënte benutting van het grondoppervlak 2. Verkorten stichtingsperiode 3. Hogere productie 4. Hogere mechanisatiegraad van de pluk In de loop van het project is op voorspraak van de telers de doelstelling op de volgende manier aangepast: in plaats van “recirculatie” en “voorkomen stikstofuitspoeling” is het doel “maximaal 25 kg N/ha/jaar uitspoeling naar het grondwater” geworden. In eerste instantie wordt onderzocht of dit zonder recirculatie kan. Dit zou het systeem goedkoper en eenvoudiger maken.
Original languageDutch
Place of PublicationZetten
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
Number of pages19
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • fruit growing
 • temperate small fruits
 • blueberries
 • cultural methods
 • substrates
 • culture media
 • efficiency
 • recirculating systems
 • leaching
 • mechanization
 • crop quality

Projects

Cite this