Teelt de grond uit Bloemkool Rapportage 2009 - 2013

M.P. Blind

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Van 2010 tot en met 2013 zijn in het kader van het door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk proeven uitgevoerd met de teelt van bloemkool op een drijvend teeltsysteem. De basis van het teeltsysteem waren enkele decimeters diepe bassins die gevuld zijn met een voedingsoplossing. De planten worden na de opkweek in potjes of pluggen in gaten in drijvers op de voedingsoplossing geplaatst en ontwikkelen vervolgens vrijwel het gehele wortelstelsel in de voedingsoplossing. Dit verslag beschrijft per onderzoeksjaar de proeven. Het verslag begint met een algemeen deel waarin het drijvende teeltsysteem wordt beschreven. Vervolgens wordt per projectjaar het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies beschreven
Original languageDutch
Place of PublicationZwaagdijk
PublisherProeftuin Zwaagdijk
Number of pages96
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Keywords

  • cropping systems
  • field vegetables
  • cauliflowers
  • hydroponics
  • cultural methods
  • station tests

Cite this