TEEB voor gebieden : Hoofdstudie

K. Hendriks, L.C. Braat, C.M. Deerenberg, P.M. van Egmond, A. Gaaff, C.M. van der Heide, R.H. Jongbloed, C. Klok, H. Leneman, T.C.P. Melman, A.J.W. Ruijs, J.E. Tamis

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met het openhouden van de jachthaven in een Natura 2000-gebied, en Rijk van Dommel en Aa met versterking van het groen-blauwe karakter van het gebied. De benadering uit de internationale studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is in deze studie uitgewerkt tot een voor Nederland toepasbare methode: de TEEB aanpak. Aan de hand van deze aanpak worden voorkomende ecosysteemdiensten beschreven en gekwantificeerd, en worden van ruimtelijke ontwikkelingsvarianten hun effecten op maatschappelijke welvaart onderling vergeleken en gewaardeerd. De studie laat zien dat het integraal benaderen van gebiedsopgaven in ruimtelijke projecten en het daarbij meer benutten van synergie met natuur, kan leiden tot een hogere maatschappelijke welvaart. Ecosysteemdiensten spelen daar een belangrijke rol bij. De studie is bedoeld om bewustwording te vergroten van het nut van ecosysteemdiensten, waarbij de beschreven voorbeelden dienen ter inspiratie. Implementatie van de werkwijze in het beleid en toepassing in de praktijk moet worden afgestemd op de beleidsdoelen van het gebied waarbij nadere ruimtelijke detaillering en afstemming met lokale stakeholders is vereist.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages170
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2489
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nature conservation policy
  • ecosystem services
  • natura 2000
  • water systems
  • water level management
  • lake ijssel
  • dutch wadden islands
  • regional development
  • noord-brabant

Cite this