Technical documentation of the soil model VSD+ : Status A

J.P. Mol-Dijkstra, G.J. Reinds

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

VSD+ is een model om de gevolgen te berekenen van atmosferische depositie en klimaatverandering voorbodemverzuring, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het vastleggen van koolstof. Het model isontwikkeld ter onderbouwing van strategieën om de uitstoot van zwavel (S) en stikstof (N) in Europa teverminderen. Dit document biedt een samenvatting van de theorie waar het model op gestoeld is, detechnische documentatie hiervan alsmede een beschrijving van het testen, het valideren en de sensitiviteitsanalysevan het model. De processen zoals beschreven in het artikel over VSD+ zijn met goed gevolg getest.De gevoeligheidsanalyse gaf aan dat de constante voor het evenwicht tussen H+ en Al3+ in de bodemoplossingen de Ca-verweringssnelheid de parameters zijn, die voor een groot gedeelte de waarde van degesimuleerde pH bepalen. Voor basenverzadiging zijn de belangrijkste parameters de uitwisselingsconstantetussen H+ en basische kationen en de verwering van Ca. Voor de C/N ratio van bodemorganische stof zijn Cen N in het strooisel en de opname van N zeer bepalende factoren. De nitraatconcentratie hangt sterk samenmet het nerslagoverschot en de netto input van N---VSD+ is a model to calculate effects of atmospheric deposition and climate change on soil acidification,nutrient availability and carbon sequestration. The model has been developed to support emission abatementstrategies of sulphur (S) and nitrogen (N) in Europe. This document contains a summary of the modeltheory, technical documentation and descriptions of testing, validations and the sensitivity analysis of themodel. The processes described in the paper about VSD+ have been tested successfully. The sensitivityanalysis showed that the constant for the equilibrium between H+ and Al3+ in the soil solution and theweathering rate of Ca are the parameters that to a large extent determine the value of the simulated pH. Forbase saturation, most important parameters are the exchange constant between H+ and base cations andthe weathering of Ca. For the C/N ratio of soil organic matter, litterfall of C and N and the uptake of N areimportant influencing factors. The nitrate concentration strongly depends on the leaching flux and the net N input
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherStatutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment
Number of pages88
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameWOt-technical report
No.88
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

 • soil
 • soil acidity
 • models
 • nutrient availability
 • soil carbon sequestration
 • climatic change
 • precipitation

Fingerprint Dive into the research topics of 'Technical documentation of the soil model VSD+ : Status A'. Together they form a unique fingerprint.

 • Projects

  Cite this

  Mol-Dijkstra, J. P., & Reinds, G. J. (2017). Technical documentation of the soil model VSD+ : Status A. (WOt-technical report; No. 88). Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. https://doi.org/10.18174/407901