TBV kan nog laat in seizoen bollen besmetten

M.F.N. van Dam, C.C.M.M. Stijger, M. Verbeek

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Uit dit onderzoek is gebleken dat planten die eerder in het seizoen worden geïnfecteerd, bol­ len geven met een hoger percentage TBV Plan­ ten die eenmalig een week voor het rooien wor­ den besmet, geven bijna geen zieke bollen. Bij infectie twee weken en langer voor het rooien loopt het percentage zieke bollen sterk op. Ook worden klisters later ziek dan de hoofdbol. Infec­ tie vindt blijkbaar plaats vanuit de plant via de hoofdbol naar de klisters. ln de praktijk vindt inl'e tiegedurende hei hele seizo n pla11 door pas r nde, vliegende blad­ luizen. In de praktijk i du ook ni t va 1 te tel­ len wanneer planten voor hel er t geïnfecteerd raken. Vrijwel zeker gebeurt dat ook al vroeg in het seizoen. In dat geval is er dus geen spra­ ke van een lager percentage virus in de kleine maten. De resultaten hebben betrekking op het onder­ zoek in een cultivar ('Strong Gold') en van een seizoen (2013-2014). Om beter gefundeerde conclusies te kunnen trekken is vervolgonder­ zoek gestartin het seizoen 2014-2015 met twee cultivars. Het actieplan 'Minder virus in tulp' is een gezamenlijk initiatief van Wageningen UR, PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, Proeftuin Zwaagdijk, KAVB,LTO en BKD.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-21
JournalBloembollenVisie
Volume2015
Issue number322
Publication statusPublished - 2015

Cite this