TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

N.H.B.M. Kaag, J.G. Jol, M. van Hoek-van Nieuwenhuizen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever worden vanaf 2009 naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) verzameld. Dit wordt gedaan tijdens de schelpdierbemonsteringen die IMARES in opdfracht van het Ministerie van LNV uitvoert. Bij de Gevlochten Fuikhoorn resulteert TBT in imposex verschijnselen, een gevoeligere parameter dan inetersex.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages24
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.nr. C130/10A

Keywords

  • fisheries
  • shellfish fisheries
  • organotin compounds
  • toxicity
  • poisoning
  • littorina littorea
  • ecotoxicology

Cite this