T0 monitoringplan voor effectmeting van VIBEG maatregelen in natura 2000 gebied Noordzeekustzone

T. van Kooten, K. Troost, M. van Asch, M.A.M. Machiels, C. Chen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In december 2011 is door vertegenwoordigers van de visserijsector, de natuurorganisaties en het ministerie (momenteel: Economische Zaken) het ‘VIBEG-akkoord’ gesloten. In dit akkoord wordt een ruimtelijke zonering van visserij-activiteit gegeven en is een tijdschema aangegeven voor wanneer welke maatregelen in werking treden. Voor het evalueren van de effecten van de maatregelen is monitoring nodig. Dit monitoringplan beschrijft de nulmeting voor de benodigde monitoring. Het vormt een onderdeel van de T0 bemonstering van het benthische ecosysteem in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel van specifiek dit onderdeel is het opstellen van een plan voor het verzamelen van een dataset waarmee later (in T1 en T2) de effecten van de ruimtelijke zonering van visserij in de Noordzeekustzone op het benthische ecosysteem in beeld kunnen worden gebracht.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages45
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C208/13A

Keywords

  • benthos
  • marine areas
  • fisheries
  • monitoring
  • adverse effects
  • natura 2000
  • aquatic ecosystems
  • north sea

Projects

Cite this