T0 Monitoring effecten Innovatieve Zoet-Zout Scheiding Krammersluizen

Jeroen Wijsman, Suzanne Cornelisse, Jesse van der Pool, Wouter Suykerbuyk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Krammersluizen wordt een nieuw, innovatief zoet-zout scheidingssysteem (IZZS) aangelegd, wat kan leiden tot lagere zoutgehaltes en verhoogde nutriëntenconcentraties in de noordelijke tak van de Oosterschelde, met mogelijk effecten op schelpdierkweek, kokkels en kreeftenvisserij in het gebied. Om deze effecten te onderzoeken, wordt een meerjarige (2020 - 2025) nulmeting uitgevoerd naar de groei en overleving van mosselen en kokkels, evenals het registreren van de vangsten van kreeftenvissers. Dit tweede voortgangsrapport behandelt de resultaten van deze monitoring voor de periode juni 2022 tot en met mei 2023. Op vijf locaties zijn groeimetingen uitgevoerd met mosselen die in mandjes in de waterkolom zijn uitgehangen. Tussen mei en oktober 2022 zijn de mosselen gegroeid van ongeveer 30 mm naar ongeveer 40 mm. De minste groei werd waargenomen op locatie M4, in de buurt van de Flakkeese Spuisluis. Op de andere locaties waren de groeiverschillen minimaal. De gemiddelde overleving van de mosselen in de mandjes was 59%. De vleesgewichten vertoonden een duidelijk seizoenspatroon met een piek in juni. Op dezelfde vijf locaties zijn in de winter van 2022-2023 opnieuw mosselen uitgezet in mandjes om de mortaliteit en groei te monitoren. De mortaliteit van de mosselen was zeer laag, met een gemiddelde van 0.01% d-1 . De hoogste mortaliteit werd waargenomen op locatie M3 (gemiddeld 0.017% d-1 ) en de laagste mortaliteit was op locatie M1 (gemiddeld 0.003% d-1 ). De gemiddelde groei van de mosselen tijdens de winter van 2022-2023 was 9.0 mg versgewicht d-1 , met de beste groei op locatie M5 in het Zijpe. Op 49 locaties verspreid over de Plaat van Oude Tonge en het Slaak zijn in 2023 kokkels en andere schelpdieren bemonsterd. De gemiddelde dichtheid van kokkels was 18.9 individuen m-2 . Op de Plaat van Oude Tonge was de dichtheid hoger (gemiddeld 36.5 individuen m-2 ) dan in het Slaak (gemiddeld 2.0 individuen m-2 ). Vanwege het lage aantal kokkels, met name in het Slaak, was het in 2022 moeilijk om betrouwbare metingen uit te voeren naar de groei en overleving van de kokkels. In het Slaak werden bijvoorbeeld slechts twee kokkels aangetroffen bij de twee bemonsteringen in de vakken Op de Plaat van Oude Tonge werden meer kokkels gevonden, waardoor het mogelijk was een schatting te maken van de groei en overleving. Groei van 1-jarige en 2-jarige kokkels op de Plaat van Oude Tonge was respectievelijk 0.036 en 0.028 mm d-1 . De mortaliteit van deze leeftijdsgroepen was respectievelijk 0.73 en 0.32% d-1 . Tijdens het kreeftenseizoen zijn in 2021 ook de kreeftenvangsten door vissers geregistreerd. In totaal hebben de drie vissers in 2022 942 kreeften gevangen in het onderzoeksgebied, waarvan er 556 kreeften (59%) zijn aangeland. Er worden in het algemeen meer mannetjes dan vrouwtjes gevangen. Gemiddeld is er in 2022 1 kreeft per 12 fuiken per dag gevangen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages44
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C035/23

Cite this