T0 Monitoring effecten Innovatieve Zoet-Zout Scheiding Krammersluizen: Voortgangsrapportage 2021

Jeroen Wijsman, Jesse vd Pool, Chiu Cheng

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De aanleg van een nieuw, innovatief zout-zout scheidingssysteem (IZZS) in de Krammersluizen zal, voornamelijk tijdens de winterperiode, leiden tot lagere zoutgehalten en verhoogde nutriënten concentraties in de noordelijke tak van de Oosterschelde en kan daarmee effecten hebben op schelpdierkweek, kokkels en kreeftenvisserij in het gebied. Om eventuele effecten te kunnen kwantificeren wordt een nulmeting uitgevoerd naar de groei en overleving van mosselen en kokkels. Tevens zijn de vangsten van de kreeftenvissers geregistreerd. In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten tot mei 2021 gerapporteerd voor de mosselen, kokkels en kreeftenvisserij. Op 5 verschillende locaties zijn tijdens de winterperiode 2020-2021 mosselen uitgezet in mandjes om de mortaliteit en groei te monitoren. De mortaliteit van de mosselen was opvallend laag (0.03% d-1) en er was geen significant verschil tussen de locaties. De gemiddelde groei van de mosselen was 8.6 mg d-1 en de meeste groei was op de locaties M3 achterin het Slaak en M5 in het Zijpe. Tevens zijn in mei 2021 halfwas mosselen uitgezet op dezelfde locaties om de groei tijdens de zomer te volgen. Resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. Op 49 locaties, verdeeld over de Plaat van Oude Tonge en het Slaak zijn kokkels bemonsterd. De dichtheid aan kokkels was laag (gemiddeld 11.7 individuen m-2), vooral in het Slaak (gemiddeld 5.5 individuen m-2). Op de Plaat van Oude Tonge was de dichtheid iets hoger (32.7 individuen m-2). De eerste bemonstering van de kokkelvakken, voor de bepaling van groei en overleving, is uitgevoerd maar de resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. In het kreeftenseizoen van 2020 zijn de vangsten door de kreeftenvissers geregistreerd. In totaal zijn er door de drie vissers er 601 kreeften gevangen, waarvan er 224 kreeften (37%) zijn aangeland. Er worden in het algemeen meer mannetjes dan vrouwtjes gevangen. Gemiddeld wordt er 1 kreeft per 20 fuiken per dag gevangen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages36
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C056/21

Cite this