T0 monitoring bodemdieren en slibgehalte bij het schor van Bath

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als onderdeel van het natuurpakket Westerschelde (NPW) wil de Provincie Zeeland getijdennatuur herstellen in de Westerschelde middels een aantal buitendijkse maatregelen, dit zijn maatregelen die in het estuarium zelf worden uitgevoerd. Deze maatregelen richten zich met name op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van laagdynamische natuur middels aanleg of ophoging van strekdammen of het aanpassen van geulen. Eén van de kansrijke projecten is de ontwikkeling van het buitengebied bij Bath. De doelstelling is het creëren van laagdynamisch zandig tot matig slibrijk intergetijdengebied, met ervoor een laagdynamisch ondiep watergebied. Het gebied bij Bath wordt in zijn huidige toestand gekenmerkt door een steeds verder bloot spoelende veenbank nabij de laagwaterlijn. De uitgangssituatie wordt derhalve (geheel of grotendeels) als hoogdynamisch, ecologisch arm gebied omschreven. Door de aanleg van strekdammen wordt getracht de hydrodynamiek te verlagen waardoor slib en fijn zand kan sedimenteren op en tussen de klei- en veenbanken. Om de effecten van deze maatregel, middels monitoring, te kunnen evalueren, is het van belang om goed de huidige situatie (zogen. referentiesituatie of nul-situatie) te kennen. Doel van dit project was het opstellen en uitvoeren van een monitoring op bodemdieren en sedimentsamenstelling om de nul-situatie (T0) in kaart te brengen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages49
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C050/20

Cite this