Systematische fouten in metingen van grondwaterstanden met drukopnemers : verslag van een data-analyse

M. Pleijter, L. Hamersveld, M. Knotters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Handmetingen zijn onmisbaar bij het gebruik van automatische grondwaterstandopnemers om meetfouten te kunnen opsporen. Wij onderzochten de verschillen tussen handmetingen van de grondwaterstand en metingen uitgevoerd met drukopnemers. Hierbij analyseerden we van 474 locaties meetreeksen van ca. twee jaar lang. We keken of de opgetreden verschillen systematisch zijn en of er trends te ontdekken zijn die duiden op drift van het nulpunt van de drukopnemers. Bij 144 locaties (30%) is een significante lineaire toename van de verschilwaarden aangetoond, die zowel positief als negatief kan zijn. Een algemeen verloop van de verschilwaarden kon niet worden aangetoond. Voor metingen van individuele drukopnemers bevelen we aan om, als de verschillen binnen twee jaar oplopen tot meer dan 2 cm, de metingen van de drukopnemer met behulp van een lineair regressiemodel aan te passen aan de handmetingen. We bevelen aan om ten minste vier handmetingen per jaar te verrichten en om eenmaal per twee jaar een eventuele correctie uit te voeren. Deze handmeting moet in het veld worden gecontroleerd met de gecompenseerde meting van de drukopnemer. Hierdoor wordt de kans op het maken van een fout in de handmeting verkleind.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages23
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2666
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • groundwater level
  • groundwater
  • errors
  • measurement
  • data analysis

Cite this