Systeemverkenning Krimpenerwaard

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het project ¿Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders¿ is in 2003 gestart met een systeemverkenning van de polder Krimpenerwaard. Daarbij zijn van dit systeem beschikbare gegevens, relevante processen en het functioneren geïnventariseerd. De Krimpenerwaard is een veengebied, waar nutriënten een belangrijke factor vormen die de waterkwaliteit en ecologie bepaalt. Uit de systeemverkenning kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken: ¿ Binnen het gebied vindt er geen regionale stroming van grondwater plaats. ¿ Een sluitende stoffenbalans is met de beschikbare gegevens niet op te stellen. Wel is aan te geven welke termen belangrijk zijn in de balans. ¿ Bij de kwaliteit van het oppervlaktewater liggen hiaten in gegevens bij de kwaliteit van het in- en uitgelaten oppervlaktewater. ¿ Van de haarvaten van het gebied, de sloten, ontbreken met name gegevens van de abiotische en biotische kwaliteit van het oppervlaktewater. ¿ De voorgenomen herinrichting van de Krimpenerwaard zal grote veranderingen van de waterhuishouding teweeg brengen. ¿ Op basis van de verzamelde gebiedsgegevens is het niet mogelijk om het mestbeleid te evalueren. Dit vraagt een andere manier van monitoren (meten én modelleren)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages53
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameReeks monitoring stroomgebieden
PublisherAlterra
No.2-III

Keywords

 • water systems
 • catchment hydrology
 • water quality
 • polders
 • runoff
 • monitoring
 • leaching
 • manures
 • nutrients
 • zuid-holland
 • krimpenerwaard

Cite this