Systeemanalyse voor het stroomgebied de Schuitenbeek fase 2; monitoring stroomgebieden

H.C. Jansen, M.E. Sicco Smit, T.P. Leenders, F.J.E. van der Bolt, L.V. Renaud

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het project ¿Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders¿ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Schuitenbeek. Met een gefaseerde aanpak, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïntegreerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoringsysteem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van Fase 2. Deze Fase is onderverdeeld in Fase 2A (regionale schematisatie met een tot afwateringseenheden geaggregeerd landsysteem) en Fase 2B (regionale schematisatie met een landsysteem, dat is gekoppeld aan een oppervlaktewatermodel). Deze stapsgewijze verfijning van de modelketen laat een duidelijke kwaliteitsverbetering van de modelresultaten zien. De resultaten zijn echter nog niet voldoende nauwkeurig om relaties te kunnen leggen tussen waargenomen nutriëntenconcentraties en (veranderingen in) de bronnen. In een volgende fase zal vooral aandacht moeten worden besteed aan de parametrisatie ten behoeve van de modellen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages147
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameReeks monitoring stroomgebieden
PublisherAlterra
No.8-II

Keywords

 • water systems
 • catchment hydrology
 • nitrates
 • phosphates
 • manures
 • water pollution
 • models
 • streams
 • rivers
 • surface water
 • nutrients
 • phosphorus
 • nitrogen
 • watersheds
 • systems analysis
 • monitoring
 • netherlands
 • veluwe
 • gelderland

Cite this