Systeemanalyse voor het stroomgebied de Schuitenbeek fase 1

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Schuitenbeek. Met een gefaseerde aanpak, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïntegreerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoringsysteem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van Fase 1. Hierbij is het landelijke modelinstrumentarium STONE toegepast voor het stroomgebied van de Schuitenbeek. Er is op stroomgebiedniveau getoetst op jaarlijkse waterbalansen, afvoeren en (gemiddelde) concentraties nutriënten. Op basis van de resultaten van Fase 1 zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het in vervolgfases toe te passen modelsysteem
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages64
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1272
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water systems
 • surface water
 • water pollution
 • nutrients
 • pollution
 • agriculture
 • monitoring
 • systems analysis
 • simulation models
 • watersheds
 • netherlands
 • gelderland

Cite this