Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa fase 2

J. Roelsma, F.J.E. van der Bolt, T.P. Leenders, L.V. Renaud, I. de Vries, K. van der Molen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het project ¿Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders¿ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse fase 1, een vervolgsysteemanalyse (fase 2) uitgevoerd voor het stroomgebied van de Drentse Aa. Met een gefaseerde aanpak, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïntegreerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoringsysteem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van fase 2. Deze fase is onderverdeeld in het landsysteem en het oppervlaktewatersysteem. De stapsgewijze verfijning van de modelketen laat een duidelijke kwaliteitsverbetering van de modelresultaten voor zowel waterkwaliteit als ¿kwantiteit zien. De resultaten zijn echter nog niet voldoende nauwkeurig om relaties te kunnen leggen tussen waargenomen nutriëntenconcentraties en (veranderingen in) de bronnen. In een volgende fase zal vooral aandacht moeten worden besteed aan de ruimtelijke parametrisatie ten behoeve van de modellen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages152
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameReeks monitoring stroomgebieden
PublisherAlterra
No.8-I

Keywords

 • water systems
 • catchment hydrology
 • nitrates
 • water pollution
 • manures
 • models
 • surface water
 • nutrients
 • pollution
 • agriculture
 • monitoring
 • systems analysis
 • simulation models
 • watersheds
 • netherlands
 • drenthe

Cite this