Synthesedocument Zuidwestelijke Delta- Achtergronddocument B8

M. van Pelt (Editor), J. van Popering-Verkerk (Editor), J.A. Veraart (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingProfessional

Abstract

De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen al jaren aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Stuurgroep heeft daarbij vier opdrachten: een langetermijn verkenning in het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, en het Voortschrijdend Uitvoeringsprogramma. Met deze integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta geeft de Stuurgroep invulling aan de opdracht voor het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, met belangrijke raakvlakken met de andere sporen. De Stuurgroep biedt deze Voorkeursstrategie ten behoeve van het Deltaprogramma 2015 aan de Deltacommissaris aan en brengt haar in in de nationale Stuurgroep Deltaprogramma.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken
Number of pages403
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • flood control
  • dykes
  • safety
  • water supply
  • fresh water
  • scenario analysis
  • south-west netherlands
  • eastern scheldt
  • western scheldt

Cite this