Synthese monitoring mestmarkt 2007

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt vanaf 2006 jaarlijks de aanvoer en de afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland bepaald. De bepaling gebeurt door modelberekeningen met behulp van het model MAMBO, analyse van mestvervoersbewijzen en door enquêtes en de analyse van tijdschriften over de mestmarkt. Onderhavig rapport geeft een synthese van de resultaten over 2007. De resultaten worden veelal uitgedrukt in hoeveelheden fosfaat omdat dit het beperkende nutriënt is. De mestproductie in 2007 is geschat op 167 miljoen kg fosfaat (P2O5) en 377 miljoen kg stikstof. Totaal 92 miljoen kg fosfaat werd afgezet op de bedrijven waar de mest werd geproduceerd. De resterende hoeveelheid werd via de mestmarkt naar andere bedrijven getransporteerd en geëxporteerd. De export van dierlijke mest in 2007 was fors groter dan in 2006. Trefwoorden: dierlijke mest, mestmarkt, stikstof, fosfaat
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages34
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoeksraken Natuur & Milieu
No.72

Cite this