Synthese monitoring mestmarkt 2006-2011

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de periode 2006-2011 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en op basis van modelberekeningen met MAMBO. Dit rapport geeft een synthese van de resultaten. Het berekend aanbod (MAMBO) op de mestmarkt is in de periode 2006-2011 met 15% gestegen tot 85 miljoen kg fosfaat in 2011. Het geregistreerde aanbod (VDM’s inclusief correcties) is in diezelfde periode met 45% gestegen tot 84 miljoen kg fosfaat in 2011. De afzet naar landbouwbedrijven vormt met ruim 40% de belangrijkste post van de totale afzet van dierlijke mest. In 2011 was er voor 8 miljoen kg fosfaat geen bestemming. De hoeveelheid mest waarvoor geen bestemming is, zal naar verwachting in 2012 nagenoeg gelijk zijn. Hierdoor zullen de afzetprijzen in 2012 ook weer relatief hoog zijn. Om de totale hoeveelheid aangeboden mest af te zetten, zal er of meer mest moeten worden geëxporteerd en/of meer mest moeten worden verwerkt. Het scheiden van mest waardoor de plaatsingsruimte in de landbouw optimaler kan worden benut en een vermindering van de hoeveelheid fosfaat in het voer kunnen ook een bijdrage leveren. Trefwoorden: dierlijke mest, fosfaat, mestafzetprijzen, mestmarkt
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages36
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoeksraken Natuur & Milieu
No.119

Cite this