Synthese monitoring mestmarkt 2006-2010

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor de periode 2006-2010 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van 1) analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en 2) modelberekeningen met MAMBO. Dit rapport geeft een synthese van de resultaten. Het berekend aanbod op de mestmarkt is in de periode 2006-2010 met 13% gestegen tot 85 mln. kg fosfaat in 2010. Het geregistreerde aanbod is in diezelfde periode met 35% gestegen tot 81 mln. kg fosfaat in 2010 op basis van gecorrigeerde data. De afzet naar landbouwbedrijven vormt met 40% de belangrijkste post van de totale afzet van dierlijke mest. In 2010 was er voor 6 mln. kg fosfaat geen bestemming. Hierdoor wordt de druk op de mestmarkt in 2011 vergroot, waardoor de afzetprijzen relatief hoog zullen zijn. Voor het afzetten van de totale hoeveelheid aangeboden mest plus het overschot van 2010 dat in theorie in 2011 op de markt zou moeten komen, zal er of meer mest moeten worden geëxporteerd en/of meer mest moeten worden verwerkt. Ook het scheiden van mest en een vermindering van de hoeveelheid fosfaat in het voer kunnen een bijdrage leveren. Trefwoorden: dierlijke mest, fosfaat, mestmarkt, mestafzetprijzen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages36
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoeksraken Natuur & Milieu
No.116

Cite this