Synergie: de meerwaarde van het combineren van bos en opgaande dooradering voor biodiversiteit

C.J. Grashof-Bokdam, L.M.W. Akkermans, H.A.M. Meeuwsen, M. van der Veen, C.C. Vos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De data van vogels, vlinders en planten voor dit onderzoek zijn afkomstig van resp. SOVON, de Vlinderstichting en FLORON. Op dit moment zijn er in het Nederlandse natuurbeleid twee sporen die zich apart richten op natuurgebieden in de EHS en op groenblauwe dooradering in o.a. Nationale Landschappen. Dit onderzoek toont aan dat veel soorten met name voorkomen in gebieden waar natuurgebieden (bos) en (opgaande) dooradering samen voorkomen. Dit noemen we synergie. Hiervoor hebben met behulp van regressieanalyse in 1000 kmhokken in de hogere zandgronden van Nederland de relatie onderzocht tussen het voorkomen van 40 plant-, vogel- en vlindersoorten en de ruimtelijke samenhang van grote elementen (bos) en opgaande dooradering in de omgeving. Vooral soorten met een beperkte dispersiecapaciteit en beperkte oppervlaktebehoefte bleken synergie te vertonen, terwijl het type synergie bleek af te hangen van hun habitatvoorkeur. Met behulp van de regressieresultaten zijn aan de hand van twee soorten mogelijkheden verkend voor toepassing in gebiedsontwikkeling. Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik van Habiforum. Het onderzoek is medegefinancierd door het Kennis Basis Programma van het Ministerie van LNV
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages78
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1854
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • biodiversity
 • dispersal
 • habitats
 • habitat selection
 • synergism
 • birds
 • lepidoptera
 • wild plants
 • netherlands
 • landscape elements
 • ecological network

Cite this