Sustainable vegetable chain development in Brazil: Grape tomatoes from Holambra to the higher market segment

R.C. Wiersinga, T. Vermeulen, J.C.M.A. Snels, R. Fray da Silva, S.G. Wiersema, M. van der Mei

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Holambra (Brazilie) is een groot tuinbouwcluster nabij Sao Paolo. Het cluster is traditioneel op sierteelt gericht. Een aantal telers zijn gaan experimenteren met bedekte groenteteelt om zo het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen reduceren en voor een hoger marktsegment te kunnen telen. Wageningen UR kon deze ondernemers helpen bij het verbeteren van hun teeltsystemen door een systematische check op het wortelmilieu, de voedingshuishouding en het teeltklimaat. Daarbij zijn de knelpunten in de supply-chain in kaart gebracht. Op basis van deze analyse konden ondernemers keuzes maken voor investeringen in gerichte verbetering van deze supply chain. Het project is vervolgens aanjager geweest in het gebied voor verdere samenwerking tussen tuinders op R&D en kwaliteitsmanagement. Holambra (Brasil) has a large horticultural cluster for flowers and ornamentals. However, only few growers use protected cultivation for vegetable productions. This study analysed the market and market chain relationships for vegetables in the Sao Paolo region as well as the technology used for cultivation. With the rising middle class the demand for quality vegetables with high food safety standards is rising strongly. The growers supplying this market niche are aware of these quality demands and are able to deliver according to them. The growers had been developing their production systems individually, but were aware of the advantage in closer cooperation on R&D as well as improving supply chain quality (cooled chains). The technological developments were needed in areas of climate control and water and nutrition steering. During the project growers were given tools to improve their systems as well as identify the crucial factors for quality control in the supply chain. The study was conducted by LEI and Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
Number of pages33
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Glastuinbouw
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
No.1262

Cite this