Supporting strategic spatial planning : planning support systems for the spatial planning of metropolitan landscapes

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Een belangrijke opgave voor de ruimtelijke planning is en balans te vinden tussen de toegenomen druk op de open groene ruimte door verstedelijking en economische ontwikkeling enerzijds, en de noodzaak van het behouden van deze landelijke gebieden voor natuur, recreatie, landschap en voedselproductie anderzijds. Dit complexe vraagstuk kan niet worden opgelost met behulp van lokale participatieve planning alleen. De afgelopen decennia is een groeiend aantal computersystemen ontwikkeld ter ondersteuning, het zogenaamde Planning Support System (PSS). Doel van dit proefschrift is het gebruik van PSS in strategische ruimtelijke planning te verkennen
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • van der Valk, Arnold, Promotor
Award date6 Feb 2009
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789085853077
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • physical planning
  • urban planning
  • geographical information systems
  • land use planning
  • environmental management
  • decision support systems
  • strategic management

Cite this