Suitability of decision support tools for collaborative planning processes in water resources management

A. Ubbels, J.M. Verhallen

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit rapport is de weergave van een evaluatie naar de geschiktheid van besluitvormingsondersteunende instrumenten voor interactieve besluitvormingsprocessen in het waterbeheer. Deze studie is uitgevoerd door het RIZA en Wageningen Universiteit en Research centrum. Met de opkomst van interactieve besluitvorming in het waterbeheer verschijnen er steeds meer beslissings- ondersteunende systemen, afgekort een BOS of in het engels ook wel DSS (decision support system) genoemd. De complexe modellen die worden gebruikt in het waterbeheer zijn vaak niet begrijpelijk voor bestuurders en andere belanghebbenden. Om de besluitvorming in het waterbeheer te ondersteunen wordt met behulp van DSS-en getracht de resultaten van deze modellen inzichtelijk te maken. De verschillende DSS-en hebben met elkaar gemeen dat zij allemaal claimen interactief en gebruikersvriendelijk te zijn. Sommige van deze systemen blijken echter bij nader inzien meer beperkt in het gebruik dan dat ze in eerste instantie lijken. Met deze studie is geprobeerd meer helderheid te verschaffen in het gebruik van deze instrumenten voor beslissingen in het waterbeheer. Welke verschillende typen instrumenten zijn er beschikbaar, in welke fase van het proces kunnen deze instrumenten worden ingezet en voor welke doelgroep(en) zijn de instrumenten geschikt? Er is een lijst met criteria opgesteld waaraan besluitvormingsondersteunende instrumenten getoetst kunnen worden, Hiermee is het voor een projectleider makkelijker gericht te kijken naar de (on-)mogelijkheden van bepaalde instrumenten en te beslissen of en op welk moment een bepaald instrument ingezet moet worden. De belangrijkste conclusie uit deze evaluatie is dat DSS-en minder geschikt zijn om direct in interactieve processen ingezet te worden. DSS-en zijn te complex, tijdrovend en het besluitvormingsproces krijgt weinig aandacht. DSS-en zijn uiteraard wel zeer geschikt voor het bepalen van effecten van verschillende maatregelen. Speltechnieken zijn zeer geschikt om te worden ingezet in de beginfase van een besluitvormingsproces wanneer het probleem en de doelen worden geïdentificeerd. Daarnaast hebben we een groep instrumenten bekeken die kunnen worden ingezet om communicatie gedurende het proces bevorderen en vergemakkelijken; zoals electronische vergadersystemen, cognitive mapping, Internet, etc. Zowel speltechnieken als de laatst genoemde instrumenten worden weinig gebruikt in het waterbeheer, terwijl zij ons inziens een positieve bijdrage kunnen leveren. Een toekomstige studie naar het gebruik van beslissingsondersteunende instrumenten in het waterbeheer zal gericht moeten zijn op een gebruikers-evaluatie. Ervaren deelnemers aan besluitvormingsprocessen het gebruik van bovengenoemde instrumenten als zinvol en effectief?
Original languageEnglish
PublisherRIZA [etc.]
Number of pages47
ISBN (Print)9789036952934
Publication statusPublished - 2000

Publication series

Name
No.99.067

Keywords

  • water management
  • water resources
  • decision support systems

Cite this