Succesvolle samenwerking in gezondheidsbevordering met het healthy alliances (HALL) raamwerk.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstract

Abstract

Achtergrond en doelstelling. Veel gezondheidsvraagstukken, zoals de toename van chronische ziekten zoals diabetes, harten vaatzieken en obesitas, vereisen dat verschillende sectoren met elkaar samenwerken. Dit gaat echter niet vanzelf, mede omdat organisaties zoals GGD’en, Gemeenten, Welzijnswerk en Sportorganisaties niet gewend zijn met elkaar samen te werken en omdat samenwerken niet altijd beloond wordt. Het doel van dit onderzoek was om de factoren voor succesvolle samenwerkingsverbanden in gezondheidsbevordering in kaart te brengen. Methode. De factoren voor succesvolle samenwerking zijn geïdentificeerd door middel van literatuuronderzoek en de bestudering van samenwerkingsverbanden in de praktijk tussen 1990 en 2011. Resultaten. De factoren en samenhang tussen de factoren zijn samengebracht in het Healthy ALLiances (HALL) raamwerk. Het raamwerk bevat drie clusters van factoren die bevorderend dan wel belemmerend zijn voor de samenwerking: 1. institutionele factoren, 2. persoonlijke factoren van deelnemers aan het samenwerkingsverband en 3. factoren gerelateerd aan de organisatie van het samenwerkingsverband. De institutionele factoren, zoals de verantwoording die een professional moet afleggen, en de persoonlijke factoren, zoals onderling vertrouwen en het hebben van plezier in samenwerken, zijn gebonden aan de deelnemers. Het derde cluster factoren refereert naar de wijze waarop in het samenwerkingsverband wordt omgegaan met de institutionele en persoonlijke factoren. Bijvoorbeeld of in het samenwerkingsverband kleine en grote successen benoemd en gevierd worden en of regelmatig de samenwerking geëvalueerd wordt. Discussie en conclusie. Samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Is het wel succesvol dan leidt het vaak tot synergie en innovatie. Het HALL raamwerk draagt bij aan het begrijpen en bevorderen van samenwerking en daarmee aan het realiseren van gezondheidswinst.
Original languageDutch
Title of host publicationNederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 11-12 april 2012, VU medisch centrum Amsterdam.
PublisherBohn Stafleu van Loghum
Pages13
Volume90
Publication statusPublished - 2012
EventNederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 11-12 april 2012 -
Duration: 11 Apr 201212 Apr 2012

Conference

ConferenceNederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 11-12 april 2012
Period11/04/1212/04/12

Cite this