Succesvol agrarisch natuurbeheer op melkveeproefbedrijf De Marke

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Veel natuurwaarden in het agrarisch gebied zijn sterk gebonden aan de cultuurlandschappen. Agrarisch natuurbeheer is een van de belangrijkste instrumenten om de biodiversiteit in het agrarisch gebied te behouden en te verbeteren. Het richt zich onder meer op de belangrijke weidevogelgebieden, het botanisch graslandbeheer en het beheer van randen en houtige elementen. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer kan worden vergroot door de ruimtelijke samenhang of wel de groenblauwe dooradering ervan te verhogen.Maar als het natuurbeheer stopt, gaan alle investeringen verloren. Uit de vervolgaanvragen in 2006 – 2008 na de eerste beheerperiode van zes jaar, blijkt dat op 47% van het oppervlak het agrarisch natuurbeheer niet wordt gecontinueerd. Waarschijnlijk ontstaat er meer belangstelling voor agrarisch natuurbeheer, als de overheid regionaal maatwerk biedt, de regelingen flexibiliseert, kostendekkende vergoedingen biedt en de administratieve procedures vereenvoudigt
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • agri-environment schemes
  • grassland birds
  • nature management
  • biodiversity
  • grassland management

Cite this