Succesfactoren kleinschalige bioraffinage: Tussentijdse rapportage 2015

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Economies of scale zijn een belangrijke belemmering voor de implementatie van kleinschalige processen. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd met schaalfactoren voor apparatuur en menskracht. Als er naar hele ketens wordt gekeken, zijn er duidelijke situaties waarin kleinschaligheid voordelen biedt. Dit wordt in dit rapport geïllustreerd aan de hand van voorbeeldcases, zowel uit de literatuur of aan de hand van informatie binnen de “PPS Kleinschalige Bioraffinage” (voor meer informatie over de PPS zie: http://www.kleinschaligebioraffinage.nl/nl/kbr.htm). De PPS Kleinschalige Bioraffinage heeft in 2013 en 2014 een studie gedaan naar de succesfactoren van kleinschalige bioraffinage. Deze meer theoretische kennis is dit afgelopen jaar in de praktijk getoetst en toegepast. In samenspraak met de PPS deelnemers en de betrokken onderzoekers, zijn drie onderwerpen benoemd voor verdere studie: business cases, ontwateren en ketenanalyse. Daarmee is begin 2015 gestart. De businesscase van biet naar suiker is een uitgewerkt voorbeeld waar dankzij de kleinschaligheid energievoordelen te behalen zijn. Het ontwateren is besproken met slib als grondstof, aan de hand van een waterzuiverings-voorbeeld. Tenslotte is er een begin gemaakt met een ketenanalyse, waarbij kleinschalige bioraffinage is geïntegreerd in een agrarisch systeem.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR Food & Biobased Research
Number of pages20
ISBN (Electronic)9789462577152
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Food & Biobased Research
No.1639

Cite this