Stuurfactoren groei en ontwikkeling bij snij-Anthurium : effecten van temperatuur en licht op groei en ontwikkeling tijdens verschillende groeistadia bij snij-Anthurium

G. Slootweg, N. Garcia Victoria, N.M. van Mourik

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De kennis van de invloed van temperatuur en licht in de anthuriumteelt geeft een teler de mogelijkheid om te sturen op teeltsnelheid en uitwendige kwaliteit. Hierdoor kan tevens de oogst voorspeld worden en is implementatie van een mobiel teeltsysteem mogelijk. Voor dit onderzoek is de groeicyclus van anthurium onderverdeeld in drie fasen: fase 1: van oogst bloem tot zichtbaar worden volgende knop (ontwikkelingsfase), fase 2: van zichtbaar worden bloemknop tot uitgegroeide bloemsteel en bloemknop (snelle strekkingsfase), fase 3: van uitgegroeide bloemsteel en bloemknop tot oogst bloem (afrijpingsfase). De planten stonden gedurende één groeifase per cyclus in de standaard teeltkas of in geconditioneerde kassen met de volgende omstandigheden: ¿ hoge temperatuur en veel licht ¿ lage temperatuur en veel licht ¿ gemiddelde temperatuur en gemiddeld licht ¿ hoge temperatuur en weinig licht De duur van de fasen en van de hele cyclus en de uitwendige bloemkwaliteit is vastgelegd. De temperatuur ¿ licht combinatie in één van de teeltfasen van anthurium kan invloed hebben op de snelheid van groei en ontwikkeling. Een hoge temperatuur in combinatie met veel licht in één van de fasen gaf meestal een versnelling ten opzichte van de omstandigheden in de teeltkas. Een combinatie van lage temperatuur en veel licht in één van de fasen was meestal trager dan hoge temperatuur en veel licht, maar verschilde weinig in snelheid ten opzichte van de teeltkas. Een hoge temperatuur en weinig licht verschilde in snelheid niet ten opzichte van een gemiddelde temperatuur met gemiddeld licht en deze beide behandelingen lagen tussen de hoge temperatuur ¿ hoog licht en de lage temperatuur - hoog licht combinaties in. De temperatuur ¿ licht combinaties hadden in alle teeltfasen een effect in dezelfde richting van versnelling of vertraging. Een versnelling in één fase van de teelt door de omstandigheden in die fase, kon een na-ijl effect hebben in de volgende fase. Dit maakt de mogelijkheden voor een gerichte sturing minder, maar kan het `rendement¿ van een behandeling in een bepaalde fase wel vergroten. De omstandigheden in één van de teeltfasen leidden niet aantoonbaar tot een kleinere spreiding in cyclusduur. De uitwendige bloemkwaliteit werd slechts in geringe mate beïnvloed door de omstandigheden in één van de fasen
  Original languageDutch
  Place of PublicationBleiswijk
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  Number of pages18
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameNota / Wageningen UR Glastuinbouw
  PublisherWageningen UR, Glastuinbouw
  No.560

  Keywords

  • anthurium
  • ornamental plants
  • plant development
  • growth
  • temperature
  • radiation

  Cite this