Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van tulp in de broeierij : onderzoek verricht aan verschillende aspecten van de broei van tulpen 1998 tot en met 2004

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Er zijn in de praktijk partijen tulpenbollen in omloop die een groot deel sterk verklisterde clusters bevatten. Deze partijen zijn als productiegewas minder interessant, omdat ze tegelijk minder leverbare bollen en meer plantgoed opleveren. Ook de broeikwaliteit van de leverbare bollen uit deze partijen laat te wensen over. De indruk bestaat dat de dikke bollen uit sterk verklisterde partijen een minder zware bloem geven in de broeierij. Ook zou er extra bijblad uit sterk verklisterde bollen ontstaan, wat een probleem vormt vanwege de voedselconcurrentie voor de hoofdbloem. Van de cultivars ‘Prominence’, ‘Kees Nelis’, ‘Leen van der Mark’ en ‘Cassini’ werd van 1 of meerdere partijen tulpen het normaal en het sterk verklisterde deel apart bewaard en gebroeid. De bewaring voorafgaand aan de koeling geschiedde bij 20 °C of bij een aflopende reeks temperaturen, beginnend bij 25 °C. De vraag, die hiermee moest worden beantwoord, was of extreem verklisterde bollen bij de hoge bewaartemperatuur extra bijblad zouden produceren ten opzichte van normaal verklisterde bollen. De gevonden effecten op het bijblad waren niet eenduidig. In enkele gevallen gaf een hogere bewaartemperatuur bij sterk verklisterde bollen een toename van bijblad te zien ten opzichte van normaal verklisterde bollen bij hoge bewaartemperatuur. In de overige proeven was dit effect niet aanwezig, of was er zelfs een tendens van het tegenovergestelde effect. De broeikwaliteit van beide boltypes (normaal en sterk verklisterd) is vergeleken. Er waren in het algemeen weinig verschillen in broeikwaliteit tussen normaal en sterk verklisterde bollen. Bij ‘Prominence’ was er effect op de bloemgrootte (kleinere bloem van een sterk verklisterde bol) en de stevigheid (lichter als gevolg van sterke verklistering) als gevolg van het boltype. Het betrof beide keren echter 1 waarneming per cultivar van 1 van de 2 gebruikte bolmaten. Bij ‘Kees Nelis’ was er in één partij ook een effect op de stevigheid. Dit onderzoek heeft aangetoond, dat het niet zondermeer vaststaat dat uit sterk verklisterde bollen een slechtere kwaliteit bloemen voortkomt.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • tulipa
  • forcing
  • tulips
  • quality
  • crop growth stage
  • ornamental bulbs

  Cite this